المپیادنامه

سلام به شما مخاطبان عزیز خوب باز هم با طرحی دیگر در کنار شما هتسیم تا مسیر خلاقیت رو خیلی بهتر طی کنید.خوب کار ما در این طرح اینه که اول یک جلسه عمومی برای آشنایی با ما المپیاد برای سه گروه دانش آموزان و خانواده ها و مسولین مدارس به طور جداگانه به صورت […]

بیشتر بخوانید