برنامه استراتژیک

دراینجا برنامه ای کامل و جامع برای مطالعه رشته های مختلف المپیاد به همراه معرفی منابع آن ها برای شما دانش پژوهان عزیز قرار میدهیم تا اگر حتی بخواهید مستق از هر کلاسی و به طور کلی با روال خود به این مسیر ادامه دهید برنامه ای دقیق داشته باشید.