تاریخچه ی باشگاه المپیاد مازندران (مازوک)


از سال های دور وقتی مدال آوران و مدرسان شهرستان بازماندن دانش پژوهان مستعد را به دلیل کمبود امکانات و عوامل دیگر را دیدند به این فکر افتادند تا این مشکل را به گونه ای حل کنند.بعد از گذشت چندسال و مطرح شدن موضوع در تالارهای گفتمان مخصوص به المپیادی ها گروهی از این افراد که ازمدال آوران استان مازندران بودند تصمیم به تاسیس مرکزی با هدف آموزش المپیاد گرفتند که با جلسه ای در ۱شهریور سال ۹۴ این اتفاق رقم خورد.این مجموعه به مدت دوسال به روال کارهای خود ادامه داد اما عوامل آن به علت عدم شناخت مدارس و توجه آنان به این مساله و دشواری های راه به مدت چندین ماه فعالیت های خود را به طور کلی کنارگذاشتند.اما دوباره در تابستان ۹۵ با پیگیری دانش آموزان همان دوسال مجموعه و به وجود آمدن تیم جدید و روش های نو و ایده های اجرایی،بهتر و پیگیری کار به صورت حرفه ای تر توانستند فعالیت خود را ادامه دهند که اکنون شما آن را به صورت سایت حاضر مشاهده می کنید.ما امید آن داریم که با تلاش های مستمر ما و همکاری شما عزیزان در این زمینه بتوانیم راه پیشرفت علمی را برای دانش آموزان مستعد و تلاشگر این جامعه هموارتر کنیم.
بسیار ممنون و متشکر از شما هستیم
در پناه حق تعالی