سلام به شما مخاطبان عزیز خوب باز هم با طرحی دیگر در کنار شما هتسیم تا مسیر خلاقیت رو خیلی بهتر طی کنید.خوب کار ما در این طرح اینه که اول یک جلسه عمومی برای آشنایی با ما المپیاد برای سه گروه دانش آموزان و خانواده ها و مسولین مدارس به طور جداگانه به صورت رایگان برگزار میشه و ما اونجا به هر گروه میگیم که در بحث المپیاد با دانش آموز المپیادی چه رفتاری بشه و به خود دانش آموزان میگیم که چجور باید المپیادی باشند در جلسات بعدی که برای مدارسی که کلاس های ترمیک رو ثبت نام میکنند به این صورته که ما با پیگیری کار دانش پژوه و برقراری مستمر ارتباط با مسئولین و خانواده ها کاملا شرایط رو برای پیشرفت المپیادی هامون بهتر کنیم به روش های مختلف تا شرایط مساعد باشه براشون و یسری جلسات با خانواده ها طی هر دوماه جلساتی تنظیم میشه تا ارتباط مستقیم هم باشه و خوب نگرانی ها برطرف بشه.

دیدگاه ها