سلام و عرض خسته نباشید به شما مخاطبان امیدواریم که سال جدید همراه با خوشی و سعادتی بزرگی برای شما دوستان در زندگی و همچنین فعالیت های آموزشیتان باشد.گروه آموزشی باشگاه المپیاد مازندران از فعالین حوزه المپیاد در سطح استان می باشد که چندسالی از تاسیس آن میگذرد و بسیاری از مدارس را در سطح استان زیرپوشش فعالیت های خود قرار داده است که نتایج بسیار مطلوب و مفیدی را برای آن ها در پی داشته است.ما برای آشنایی بیشتر مدارس سطح استان با گروه باشگاه المپیاد مازندران یا همان مازوک بسته هایی را که شامل آشنایی با ما و خدماتی که ارائه میدهیم و سیستمی که در پی پیاده سازی آن در مدارس هستیم را معرفی کنیم.دراین معرفی نامه پروژه هایی را که امسال از تابستان شروع میکنیم را به شما معرفی کرده ایم. هرچند آن ها را همین امسال در مدارس تحت پوشش اجرا شده اند.نکته دیگر اینکه شما میتوانید به صورت جداگانه در هریک از این طرح ها استفاده کنید تا در مراحل بعد با خیالی آسوده با همکاری کنید.

تجهیز کتاب خانه های مدارس با استفاده از طرح تخفیفی ویژه (طرح اول)

برگزاری جلسات المپیادنامه برای مدارس برای یک دوره به صورت رایگان (طرح دوم)

اطلاع رسانی اخبار المپیادی به مدارس و دانش پژوهان (طرح سوم)

شروع کلاس های ترمیک از تابستان (طرح چهارم)

برگزاری آزمون های موضوعی طبق برنامه مطالعاتی پیشنهادی (طرح پنجم)

درپناه حق تعالی پیروز و موفق باشید.

دیدگاه ها